fbpx

Mall karaktär exempel

Karaktären är ett exempel på hur jag har jobbat med en av karaktärerna ur boken Yogaupproren. Följ länken nedan för att läsa mer om boken:

Yoga upproren

För mig är det alltid lättare om jag har en tydlig bild av hur karaktären skulle kunna se ut. Även om det är en grov skiss eller som i det här fallet en karikatyr av hur MillitantVegan skulle se ut.

  • Saved in: <a href="http://www.frangsmyr.se/book-categories/verktyg/" rel="tag">Verktyg</a>
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com